รั้วดิจิทัล (Digital Fence)

รั้วดิจิทัล (Digital Fence)

รั้วดิจิทัล (Digital Fence) คือ รั้วที่ออกแบบให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าในเส้นลวด เป็นระบบตรวจสอบ การบุกรุก ตามแนวรั้วบ้าน หรือรั้วโครงการหมู่บ้าน

โดยมีอุปกรณ์ ตรวจวัดระดับการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการ กด แหวก ตัดลวด ที่แนวรั้วอุปกรณ์ และส่งสัญญาณ ไปยังแผงควบคุมแสดงภาพจำลอง ให้รับทราบว่า เกิดเหตุที่บริเวณ แนวลวด ณ จุดนั้น

พร้อมส่ง SMS Notification หรือแจ้งไปยังศูนย์เฝ้าระวังเหตุ

ส่วนประกอบของรั้วดิจิทัล

ข้อเสียของรั้วดิจิทัล

อาจเกิดวัชพืชปกคลุมเส้นลวด เนื่องจากเป็นรั้วดิจิทัลเป็นระบบที่ไม่ปล่อยกระแสไฟไปตามแนวลวด จึงไม่สามารถทำให้วัชพืชแห้งเหี่ยวได้ ดังนั้นต้องตรวจเช็คเรื่องต้นไม้และวัชพืชเป็นประจำ

Upgrade จากระบบรั้วดิจิทัล เป็นระบบรั้วไฟฟ้า

เนื่องจาก การใช้อุปกรณ์ต่างๆของรั้วดิจิตอล เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับรั้วไฟฟ้า ทางบริษัทจึงคำนึงถึงการปรับ เพื่อเพิ่มเติมในภายหลังให้สามารถรองรับระบบรั้วไฟฟ้าได้ด้วย

 

ผลงานติดตั้งรั้วดิจิทัล