ดูงานต่างประเทศ

บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด ดูงานที่ South Africa ถิ่นกำเนิดรั้วไฟฟ้า NEMTEK