ทำไมถึงต้องวัดค่าต่างๆ หลังจากติดตั้งเสร็จ

ทำไมถึงต้องวัดค่าต่างๆ หลังจากติดตั้งเสร็จ

หลังจากที่ติดตั้งเสร็จจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือ ชนิดพิเศษวัดค่าต่างๆ เพื่อทำบันทึก เก็บข้อมูลและตรวจสอบค่าต่างๆเพื่อใช้เป็นประวัติอ้างอิงเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้

1. พลังงานที่จ่ายออก และพลังงานที่เหลือย้อนกลับเข้าเครื่อง เนื่องจากพลังที่ใช้เพื่อป้องกันนี้ ถูกสร้างจากวงจรไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์อุปกรณ์ตัวเก็บประจุไฟฟ้า Capacitor หรือ Cap Bank อาจมีการเสื่อมค่าตามกาลเวลาคล้ายกับแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปจึงต้องทำการวัดค่าเริ่มแรกและทำการเก็บค่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบทุกๆ 6 เดือน เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน

ผลงานติดตั้ง
ผลงานติดตั้ง

2. จุดย้ำลวดหลวมหรือไม่ หากตัวเลขที่แสดงค่า Noise มีตัวเลขที่มากเกินระดับ 1000 หน่วย แสดงว่าเกิดการหลวมหรือ เกิดไฟกระโดด (Arc)

ผลงานติดตั้ง

3. มีการรั่วของพลังงานระหว่างทางหรือไม่ เช่น มีกิ่งไม้มาสัมผัสถูก วิธีการนี้สามารถตรวจสอบได้ดูจากรูปคลื่นสัญญาณ หรือ ที่เรียกว่า Waveform โดยมีรูปคลื่นด้านปลายผิดปกติ

ผลงานติดตั้ง

4. ทิศทางการเคลื่อนที่ของพลังงานมีการเคลื่อนที่ถูกต้องตามแบบที่มีการกำหนดหรือไม่ เนื่องจากพลังงานมีการไหลเวียนแบบไปและกลับ หรือที่เรียกว่า Loop Cycle เพื่อใช้ในการตรวจสอบ หากมีการตัดขาดของลวด

ผลงานติดตั้ง
ผลงานติดตั้ง

5. แบตเตอรี่สำรองไฟขนาด 12 Volt 7 A หรือ 7 Ampere กรณีที่ไฟฟ้าหลัก 220 V ขัดข้อง ระบบจะสลับไปใช้พลังงานจาก Battery สำรอง เพื่อให้มั่นใจว่า Battery ที่สำรองไฟนั้นได้ Ampere ตามเกณฑ์ และมีการวัดทดสอบทุกๆ 6 เดือน

ผลงานติดตั้ง