ผลงานติดตั้ง

การทดสอบรั้วไฟฟ้าขณะฝนตก

คลิป VDO การทดสอบรั้วไฟฟ้าขณะฝนตก