หลักการทำงานของไซเรน

หลักการทำงานของไซเรน

เมื่อระบบรั้วไฟฟ้าถูกคนร้ายรบกวนหรือทำการตัดลวด ไซเรนจะทำการส่งเสียงร้องเตือนและมีสัญญาณไฟกระพริบสลับไปมา เมื่อเวลาผ่านไป 2 นาที

หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ไซเรนจะหยุดร้องเตือน แต่สัญญาณไฟยังคงกระพริบสลับไปมาตลอดเวลา เพื่อจะได้เป็นการเตือนให้รู้ว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติก่อนหน้านี้

สัญญาณไฟจะดับลงก็ต่อเมื่อ ผู้ใช้งานทำการรีเซ็ต หรือทำการปิดระบบ