ติดตั้งรั้วไฟฟ้าบนบานประตู

รูปแบบการติดตั้งรั้วไฟฟ้าบนบานประตู

รูปแบบการวิ่งของคลื่นพลังงาน ขณะประตู ปิด << ชมภาพการทำงานของจริง >>

 

รูปแบบการวิ่งของคลื่นพลังงาน ขณะประตู เปิด << ชมภาพการทำงานของจริง >>