ผลงานติดตั้ง

ผลงานติดตั้ง-ฟาร์ม/สวนสัตว์

หมู่บ้านณุศาศิริ พระราม 2 (กันลิง)

ระยะรั้วไฟฟ้า 954.42 เมตร

โซลาร์ฟาร์ม บ.อีเนอร์คิว จำกัด จ.ลพบุรี

ลูกค้าซื้อรั้วไฟฟ้าไปดำเนินการติดตั้งเอง