ผลงานติดตั้ง

ผลงานติดตั้ง-โรงงาน/สำนักงาน

โกดัง ย่านแสมดำ

ระยะรั้วไฟฟ้า 277 เมตร

บริษัท แพลททินัม ฟรุ๊ต จำกัด

ระยะรั้วไฟฟ้า 108 เมตร

บริษัท BigEye Co.,Ltd.

ระยะรั้วไฟฟ้า 75 เมตร

โกดังเก็บของ จ.ตาก

ระยะรั้วไฟฟ้า 64 เมตร

บริษัท อาโม จำกัด

ระยะรั้วไฟฟ้า 103 เมตร

บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด

ระยะรั้วไฟฟ้า 367 เมตร

บริษัท เฟลค-ไอเบิล พลาส จำกัด

ระยะรั้วไฟฟ้า 72 เมตร

1 , 2 , 3 , 4, 5