ลวดรั้วไฟฟ้า

APT Adaptive Power Technology ลิขสิทธิ์เฉพาะ DRUID 13 , 15LCD

Stainless (สแตนเลส) เกรด 316 มีคุณ ลักษณะเด่นคือ ปลอดสนิม เหมาะสำหรับติดตั้งพื้นที่ ติดชายฝั่งทะเล และ ในเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม

Stainless (สแตนเลส) เกรด 304 ไม่เกิดสนิม แต่ต้องติดตั้งบนพื้นที่ ที่ห่างจากชายฝั่งทะเล หรือ ห่างจากเขต โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 5-25 กิโลเมตร ขึ้นไป 
ข้อดี คือ ปลอดสนิม ทนต่อแรงดึงและการยืดตัวได้ดี อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 15 ปี
ข้อเสีย คือ ค่าความต้านทานสูง เมื่อ ติดตั้งรั้วไฟฟ้า ที่มีพื้นที่ความยาวมากๆแล้วจะทำให้พลังงานเกิดการสูญเสียระหว่างทาง ทำให้ประสิทธิภาพการตอบสนองลดลง ฉะนั้นควรพิจารณาความเหมาะสมด้วย หาก ลวด สแตนเลส ยิ่งมีขนาดเล็กลงมากเท่าใด ค่าความต้านทานก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้น ตามกฎของ โอห์ม ดูจากรูปที่ 1.

รูปที่ 1

Aluminum (อลูมินั่ม) ลวดชนิดนี้ มีคุณลักษณะพิเศษ คือ น้ำหนักเบา ปลอดสนิม สามารถติดตั้งบน พื้นที่ ติดริมชายฝั่งทะเลและใกล้เขตโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดี
ข้อดี ให้ค่าความต้านทานที่ต่ำ สามารถติดตั้งบนพื้นที่ ที่ยาวมากๆ ให้พลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ดี เมื่อมีการสัมผัสถูกจะทำให้ เกิดปฏิกิริยาการตอบสนองที่รุนแรงมาก และมีอายุการใช้งานยาวนาน เฉลี่ยประมาณ 15 ปี
ข้อเสีย คือ ความทนทาน ต่อการยืดตัวต่ำ จำเป็นที่จะต้องติดตั้ง อุปกรณ์ในการปรับลวดให้ตึง และมีการปรับตั้งเมื่อใช้งานในระยะแรกๆ

ลวดปรับความตึง

Galvanized (สังกะสี) ลวดชนิดนี้ ผลิตจากเหล็กเหนียว ผ่าน การชุบสังกะสีแบบร้อน (HotDip) เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ ที่มีสภาพความชื้นในอากาศต่ำ 
ข้อดี ให้ค่าความต้านทานต่ำ เมื่อเทียบกับ ลวดชนิด สแตนเลส และมีราคาถูกกว่า ติดตั้งบนพื้นที่ ที่มีความยาวมากๆได้ และ ทนทานต่อแรงดึงสูงๆได้ดี

ข้อเสีย คือ ไม่เหมาะสำหรับประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี

ตารางแสดงความสามารถของเครื่องกำเนิดพลังงานที่มีผลต่อความยาวของลวดแต่ละชนิด ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1

ตารางแสดงค่าความต้านทานของลวดแต่ละชนิด ต่อ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2