"สายสัมพันธ์กับ NEMTEK"

Mr.Nicholas Manioudakis (Nick)เยี่ยมชม บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด

 

Mr.Nicholas Manioudakis (Nick) เจ้าของและผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ NEMTEK เยี่ยมชม บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 การมาในครั้งนี้ Mr.Nicholas Maniodakis (Nick)ได้แนะนำผลิตภัณฑ์จากโรงงาน NEMTEK

และเยี่ยมชมผลงานที่บริษัทได้ติดตั้งพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ทีมช่างที่ติดตั้งของทางบริษัท

Mr.Nicholas Manioudakis (Nick) เยี่ยมสถานที่ พร้อมให้นำแนะผลิตภัณฑ์ใหม่

Mr.Nicholas Manioudakis (Nick) เยี่ยมชม บริษัท สมาร์ท อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555

การมาในครั้งนี้ Mr.Nicholas(Nick) ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากโรงงาน NEMTEK ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายเร็วๆนี้

สินค้าใหม่ที่ว่างจำหน่าย