ซ่อมเครื่องกำเนิดพลังงาน

รับซ่อมเครื่องกำเนิดพลังงานบริษัทอื่น

ทางบริษัทได้รับเกียรติซ่อมเครื่องกำเนิดพลังงานรั้วไฟฟ้าของบริษัทอื่น จากลูกค้าท่านหนึ่ง

อาการของเครื่องคือหม้อแปลงสเปคตู้ไม่ตรงตามความจริง ตามที่ยี่ห้อดังกล่าวบอกเอาไว้ ทำให้พลังงานต่ำ

รั้วไฟฟ้าใช้งานจริงไม่ได้ใช้ได้แค่ไซเรนร้องเตือนเท่านั้น สามารถชมรายละเอียดต่อได้ที่คลิป