ผลงานติดตั้ง

ประโยชน์ ของรั้วไฟฟ้า

เป็นระบบป้องกันภัยที่ผู้บุกรุกมองเห็นมีรูปร่างที่ปรากฏเสมือนเครื่องกีดขวางได้อย่างชัดเจน

ปกป้องบ้านเรือนด้วยแรงช็อต(แบบผลัก)

ติดตั้งง่าย บนแนวรั้วหรือบนกำแพงที่มีอยู่

มีระบบสัญญาณเตือนภัย รั้วไฟฟ้าจะสั่งให้สัญญาณเตือนทำงาน เมื่อรั้วไฟฟ้าถูกก่อกวน

ดูแลรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน ปลอดภัย

อีกทางเลือกหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยที่คุ้มค่า

อายุการใช้งานยาวนาน ทำงาน 24 ชั่วโมง