ระบบ APT(Adaptive Power Technology)

APT Adaptive Power Technology ลิขสิทธิ์เฉพาะ DRUID 13 , 15LCD

Druid 13 และ 15LCD ใช้เทคโนโลยีการปรับค่าพลังงานอัตโนมัติ APT (Adaptive Power Technology) "Nemtek" เป็นผู้บุกเบิกคิดค้น และจดสิทธิบัตร โดยเครื่อง Energizer ใช้วิธีการใหม่นี้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการวิเคราะห์ตรวจสอบค่าความต้านทานเพื่อคำนวณค่าพลังงานที่จะจ่ายให้กับลวดตัวนำไฟฟ้าว่าควรจ่ายพลังงานเท่าใดให้รั้วไฟฟ้าสามารถยอมรับและ จัดการก่อนที่จะเริ่มต้นในการจ่ายพลังงานลดการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการ อาร์ค(ARC) ช่วยให้รั้วไฟฟ้าทำงานราบเรียบที่แรงดันไฟฟ้าแรงสูงมากๆอย่างมีประสิทธิภาพ

มื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พืช หรือต้นไม้สัมผัสแตะถูกลวดไฟฟ้าระบบ APT จะทำวิเคราะห์และจัดการกับสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพปรับลดและ เพิ่มปริมาณของพลังงานเองโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนให้ทราบโดยไม่เกิดปัญหา Fault Alarm

เมื่อติดตั้งรั้วไฟฟ้าใกล้ชายฝั่งทะเล ระบบ APT ของ Druid 13 , 15 LCD จะยังใช้งานได้ดี สำหรับพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลที่มีเกลือสะสมสูงในช่วงฤดูแล้งสูง โดยจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานตามจุดเชื่อมต่อลวดไฟฟ้าต่างๆ คุณลักษณะฉลาดนี้จะปรับเปลี่ยนเอาท์พุทพัลส์เพื่อลดปริมาณพลังงานไปยังรั้วไฟฟ้าและลดการ อาร์ค(ARC) ของ Energizer ทำให้มั่นใจได้ว่ารั้วไฟฟ้าได้รับปริมาณของพลังงานที่เหมาะสม และจัดการกับพลังงานอย่างมี มีประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน

กราฟแสดงการปล่อยไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันสูง จากเครื่องกำเนิดพลังงาน (Engizer)