โครงการบ้านสาธิต

โครงการ บ้านสาธิต รู้จริง เข้าใจ ปลอดภัย

บ้านสาธิต และสถานที่ใช้ฝึกอบรมตัวแทนจำหน่าย ใช้เป็นสถานที่อธิบายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า การติดตั้ง และ ค่าไฟหลังจากการดำเนินการติดตั้ง

รวมไปถึงใช้เป็นสถานที่จริงในการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่สนใจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้สำหรับผู้สนใจ หรือตัวแทนจำหน่าย

2. ใช้เป็นสถานที่สำหรับ ผู้สนใจ เยี่ยมชม สาธิตและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ และ .การทำงานส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญ เพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจ ว่า "รั้วไฟฟ้าแรงสูง ปลอดภัย ไม่ทำให้ใครตาย"

3. ใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมช่างติดตั้ง มือใหม่ ให้มีทักษะและความชำนาญ ก่อนปฏิบัติงานจริง

4. ใช้เป็นสถานที่ทดสอบ เก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น ค่าไฟฟ้าต่อเดือน .ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น แสงแดด ความร้อน ฝน และ ความชื้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทำให้ผู้ที่เยี่ยมชมสามารถ ตัดสินใจเลือกใช้งานระบบได้อย่างมั่นใจ

2. ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับตัวแทนจำหน่าย ที่เข้าฝึกอบรม

3. ความรู้สึกต่อชุมชน บุคลที่พบเห็น ว่ารั้วไฟฟ้าที่ติดตั้งโดยมีเครื่องควบคุม ปลอดภัย ไม่ทำให้ใครตายหรือบาดเจ็บแต่ประการใด

และเยี่ยมชมผลงานที่บริษัทได้ติดตั้งพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ทีมช่างที่ติดตั้งของทางบริษัท

 

บริเวณสถานที่ติดตั้งรั้วไฟฟ้า

บริเวณสถานที่ติดตั้งรั้วไฟฟ้า

บริเวณสถานที่ติดตั้งรั้วไฟฟ้า

บริเวณสถานที่ติดตั้งรั้วไฟฟ้า

ตู้ใส่เครื่องกำเนิดพลังงานมีช่องมองเห็นการทำงานของ
รูปที่ 4. สวิตซ์แสงแดงใช้ปล่อยพลังงานในช่วงเวลากลางคืน
เครื่องกำเนิดพลังงาน พร้อมสวิตซ์แสงแดงที่ปล่อยพลังงานในเวลากลางคืน

ตู้ใส่เครื่องกำเนิดพลังงานมีช่องมองเห็นการทำงาน

Add Title

บริเวณสถานที่ติดตั้งรั้วไฟฟ้า

แถวบนห่วงกันแหวกกันกระสอบพาด
ติดทุก 10 เมตร พร้อมห่วงกันแหวกกันกระสอบพาด และห่วงกันมุด
แถวล่าง ห่วงกันมุด มาตรฐานจาก Nemtek

ป้ายเตือนอันตรายมาตรฐานจาก Nemtek

แถวบนห่วงกันแหวกกันกระสอบพาด แถวล่าง ห่วงกันมุด มาตรฐานจาก Nemtek

ห่วงกันแหวกกันกระสอบพาด

ห่วงกันมุด มาตรฐานจาก Nemtek ติดที่บริเวณรั้วบ้าน เพื่อปกป้องกันตัด หรือ ถอดรั้วเหล็ก

ห่วงกันมุด มาตรฐานจาก Nemtek ติดที่บริเวณรั้วบ้าน

หน้าจอเครื่องแสดงลูกคลื่นสัญาญาณปกติ

หน้าจอเครื่องแสดงลูกคลื่นสัญาญาณปกติ

แสดงตัวอย่างการตรวจเช็คลวดไฟฟ้าว่า เกิดการหลวมของสายหรือไม่

แสดงตัวอย่างการตรวจเช็คลวดไฟฟ้า

แสดงตัวอย่างวัดค่าพลังงาน แบบ Load ของโอห์ม ทำให้ค่าพลังงานที่วัดได้มากกว่าค่าความเป็นจริง (เป็นวิธีการวัดที่ไม่ถูกต้อง)

แสดงตัวอย่างวัดค่าพลังงาน แบบ Load ของโอห์ม

แสดงตัวอย่างการเช็คการเคลื่อนที่ของพลังงาน เป็นพลังงานลักษณะย้อนกลับเข้าเครื่องกำเนิดพลังงาน

แสดงตัวอย่างการเช็คการเคลื่อนที่ของพลังงาน

เป็นพลังงานลักษณะการจ่ายออกเข้าเครื่องกำเนิดพลังงาน

แสดงตัวอย่างการเช็คการเคลื่อนที่ของพลังงาน

เครื่องวัดพลังงานจ่ายออก เพื่อใช้บันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า และแรงไฟเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลหลังจากการติดตั้ง

เครื่องวัดพลังงานจ่ายออก ใช้บันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า

เครื่องวัดพลังงานย้อนกลับ เพื่อใช้บันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า และแรงไฟเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลหลังจากการติดตั้ง

เครื่องวัดพลังงานย้อนกลับ ใช้บันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า

หลักฐานการเรียกเก็บเงินจากการไฟฟ้า คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณไม่ถึง 3 บาทต่อเดือน

หลักฐานการเรียกเก็บเงินจากการไฟฟ้า

หลักฐานการเรียกเก็บเงินจากการไฟฟ้า ยืนยันว่าเป็นที่อยู่เดียวกันจริง

หลักฐานการเรียกเก็บเงินจากการไฟฟ้า