การทดลองการทำงานของระบบ APT

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ

หลังจากที่ติดตั้งเสร็จจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือ ชนิดพิเศษวัดค่าต่างๆ เพื่อทำบันทึก เก็บข้อมูลและตรวจสอบค่าต่างๆเพื่อใช้เป็นประวัติอ้างอิงเปรียบเทียบ ดังต่อไปนี้

1. พลังงานที่จ่ายออก และพลังงานที่เหลือย้อนกลับเข้าเครื่อง เนื่องจากพลังที่ใช้เพื่อป้องกันนี้ ถูกสร้างจากวงจรไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์อุปกรณ์ตัวเก็บประจุไฟฟ้า Capacitor หรือ Cap Bank อาจมีการเสื่อมค่าตามกาลเวลาคล้ายกับแบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปจึงต้องทำการวัดค่าเริ่มแรกและทำการเก็บค่าเพื่อนำมาเปรียบเทียบทุกๆ 6 เดือน เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน

วัดค่าพลังงานจูลส์(J)เปรียบเทียบ

วัดรูปคลื่นพลังงาน เปรียบเทียบ

วัดการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เปรียบเทียบ

วัดค่าอุณหภูมิสะสมของอุปกรณ์กึ่งตัวนำในเวลาเท่ากัน

คลิปวิดีโอทางด้านซ้ายจะเห็นว่า เมื่อมีวัสดุกึ่งตัวนำมาสัมผัสถูก พลังงานจะเคลื่อนที่ ทำให้เกิดเสียงดังเป็นจังหวะคงที่ตลอด ต่างจาก คลิปวีดีโอทางด้านขวาที่มีการ เปิดใช้งาน ฟังชั่น APT เสียงที่ได้ยิน ดังแรงและเบา สลับเป็นจังหวะ นั้นหมายถึงการปรับลด พลังงานสูงและต่ำให้เหมาะสมเพื่อป้องกัน การเกิดปัญหาการ Fault Alarmและ ป้องกันการเสียหายของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงของตัวเครื่องเนื่องจากต้นไม้ หรือ สัตว์ ต่างๆที่มีโอกาส จะมาสัมผัสถูก