เปิด-ปิด ระบบรั้วไฟฟ้าผ่านมือถือ

การควบคุมรั้วไฟฟ้า ด้วยระบบ SMS

1. เปิดระบบรั้วไฟฟ้า ด้วยคำสั่ง ARM

2. เปิดระบบรั้วไฟฟ้า ด้วยคำสั่ง DISARM

3. กรณีเจอคนร้ายตัดเส้นลวดไฟฟ้า ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนทันที