DRUID IoT

รายละเอียดสินค้า

DRUID IoT เป็นการผสมผสานระหว่างผู้ผลิตเครื่องกำเนิดพลังงาน กับผู้ผลิตระบบรักษาความปลอดภัยจากโปแลนด์ DRUID IoT จะทำให้รั้วไฟฟ้าของคุณเปลี่ยนไป สั่งงานได้มากขึ้น มีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย แจ้งเหตุแบบ PUSH Notification , แจ้งเหตุแบบCILPได้ 8 เลขหมาย , แจ้งเตือนผ่านทาง SMS , แจ้งเหตุผ่านทาง Application , ทำงานผ่าน Cloud Server

จอแสดงผล LCD แสดงข้อมูลง่ายต่อการอ่าน

Output 9,000 โวลต์ 3.0 จูล

Keypad ต่อควบคุมกับเครื่อง

Tag switch สำหรับทาบที่ตัวเครื่อง

แจ้งเหตุผ่านทาง Application

แจ้งเหตุแบบ PUSH Notification

โทรแจ้งเหตุแบบ CLIP และแจ้งเตือนผ่านทาง SMS 8 เลขหมาย

ควบคุมการทำงานรั้วไฟฟ้า

ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง

รดน้ำต้นไม้

เซ็นเซอร์ประตูรั้ว

เปิด-ปิด ประตู

ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่

เช็คอุณหภูมิ

ตรวจสอบสถานะไฟ 220V AC

ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง (500 เหตุการณ์)

* ติดตั้งได้ครบทุกฟังก์ชั่น เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อม องค์ประกอบของสถานที่ และการวางตำแหน่งของตู้ควบคุม

Druid 13LCD
ตัวอย่างการใช้งาน Click
แค๊ตตาล็อค Download
คู่มือช่าง Download
คู่มือผู้ใช้ Download
 

 

 

สินค้าในหมวดเดียวกัน