ผลงานติดตั้ง

ผลงานติดตั้ง-บ้านพักอาศัย

บ้านพักคุณชาตรี ซ.เพชรบุรี 37

ระยะรั้วไฟฟ้า 90 เมตร

บ้านพักคุณณัฐพล ซ.โชคชัย 4

ระยะรั้วไฟฟ้า 37 เมตร

บ้านพักคุณอุษณีย์ ซ.ลาดพร้าว 28

ระยะรั้วไฟฟ้า 9 เมตร

บ้านพักคุณภัทรนันท์ ซ.ฉิมพลี 30

ระยะรั้วไฟฟ้า 91 เมตร

บ้านพักคุณฝ้าย จ.สุรินทร์

ระยะรั้วไฟฟ้า 275 เมตร

บ้านพักคุณศิริวรรณ - คลองประปา

ระยะรั้วไฟฟ้า 50 เมตร

บ้านพักคุณวรษา จ.เชียงใหม่

ระยะรั้วไฟฟ้า 190 เมตร

บ้านพักคุณพวงผกา ถ.ประชาชื่น

ระยะรั้วไฟฟ้า 110 เมตร

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10